تصورات اشتباه در ارتباط با هارد دیسک

متأسفانه در ارتباط با تعمیرات هارد به ویژه تعمیرات سخت‌افزاری هارد، تصورات اشتباه بسیاری وجود دارد. یکی از رایج‌ترین تصورات اشتباه در مورد تعمیرات سخت‌افزاری و بازیابی اطلاعات هارد این است که درصورت آسیب دیدن برد مدار چاپی (PCB) یک هارد، می‌توان طی فرآیند بازیابی، و با استفاده از یک PCB مشابه، به سادگی بخش آسیب‌دیده‌ی هارد را تعویض کرد.

اما در واقعیت چنین نیست. چرا که این کار –یعنی امکان تعویض قطعات آسیب دیده‌ی یک هارد با قطعات سالم هاردی دیگر- در حال حاضر تنها برای موارد نادری از هارد قابل انجام است. این کار در حال حاضر تنها بر روی هارددیسک‌هایی که قبل از سال ۲۰۰۳ تولید شده‌اند امکان‌پذیر است. (در مورد هارددیسک‌های تولید شده پس از سال 2003، معمولاً انجام این کار امکان‌پذیر نیست).

چند نکته درباره برد هارددیسک

به طور معمول بردهای الکترونیکی درایوهای ذخیره‌سازی پیشرفته، دارای داده‌ی سازگاری اختصاصی شده برای درایو (معمولا شامل یک نقشه از بد سکتورها و پارامترهای میزان‌سازی) و دیگر اطلاعات مورد نیاز برای دسترسی صحیح داده در درایو است. بردهایی که تعویض می‌شوند غالباً برای آنکه کار بازیابی تمامی داده‌ها را به درستی انجام دهند، اغلب نیازمند این اطلاعات هستند.

برد تعویض شده ممکن است نیاز به برنامه‌ریزی دوباره داشته باشد. در این میان برخی از شرکت‌های تولیدکننده هارددیسک نظیر سیگیت کار ذخیره اطلاعات مذکور را در یک EEPROM ترتیبی انجام می‌دهند. این EEPROM را در برخی شرایط می‌توان حذف کرده و به برد تعویض شده انتقال داد.

آشنایی با ساختار هاردیسک

درایو هارددیسک های امروزی معمولاً متشکل از یک منطقه‌ی سیستمی (system area) یا منطقه‌ی خدماتی (Service area) است که به عنوان برد فرستنده عمل می‌کند. این قسمت از درایو که به طور مستقیم برای مصرف کنندگان نهایی غیرقابل دسترسی است، معمولا دارای فرم‌ور (سفت‌افزار) درایو و داده‌های سازگار پذیری است که به عملکرد درایو در محدوده‌ی پارامترهای عادی کمک می‌کند.

ثبت سکتورهای معیوب داخل درایو یکی از کارهای منطقه‌ی سیستمی است. به طور کلی بخش یاد شده اطلاع دهنده به درایو در ارتباط با جایی است که درایو می‌تواند در آن داده بنویسد یا از نوشتن داده در آن معذور است.

در تراشه‌های متفاوتی که به برد مدار چاپی ذخیره شده متصل شده اند و نیز برای هر درایو هارددیسک، فهرست‌های سکتور منحصر به فرد هستند. در صورتی که داده‌های قرار گرفته بر روی برد مدار چاپی با داده ها‌ی ذخیره شده بر روی پلاتر مطابقت نداشته باشند، درایو ذخیره‌سازی به درستی قادر به کالیبراسیون و تنظیم نخواهد بود. با این تفاسیر، به دلیل پیدا نشدن داده‌های منطبق با داده‌های ذخیره شده روی برد مدار چاپی، هدهای هارددیسک در اغلب موارد فقط صدای کلیک خواهند داد.

گذاشتن نظر