بازیابی اطلاعات هارد دیسک با خرابی هد

بازیابی اطلاعات هارد دیسک با خرابی هد که صدای کلیک از آن شنیده می شود.

اگر از هارد دیسک خود هرگونه صدای غیر معمول از قبیل صدای ضربه زدن ، تق تق ، صدای وزوز ، صدای کلیک کردن و برخورد قطعه ای با قطعه ای دیگر شنیدید ، بلافاصله هارد دیسک خود را خاموش و کابل آنرا جدا کنید و با هارد کلینیک تماس بگیرید. ما هارد دیسک شما را دریافت و بدون دریافت هیچ هزینه ای آن را بررسی و مشکل و راه حل بازیابی اطلاعات شما را اعلام خواهیم نمود.

در اغلب موارد زمانی از یک هارد دیسک صدای کلیک شنیده می شود که هارد دیسک دچار شوک ، حرارت بیش از حد ، چسبیدن یا پارگی هد و نوعی نقص در هد شده باشد. بروز صدای کلیک هارد دیسک یکی از آسیب های متداول و شایع در بین هارد دیسک ها است. ما روزانه از ۵-۱۰ هارد دیسک صدای کلیک را می شنویم. اغلب موارد آسیب هد هارد دیسک و بروز صدای کلیک برای هارد دیسک لپ تاپ ها می باشد که از فاصله ای کم یا زیاد پرتاب و یا سقوط کرده اند یا ضربه ای به لپ تاپ وارد شده است و یا اینکه هارد بسیار داغ شده است و باعث بروز صدای کلیک هارد دیسک شده است. کامپیوترهای دسکتاپ و سرور ها نیز دچار آسیب صدای کلیک هد هارد دیسک می شوند اما مشکل در بین آنها مانند لپ تاپ و هارد دیسک اکسترنال شایع نیست چون عموما خیلی حرکت داده نمی شوند.

فرآیند بازیابی اطلاعات از هارد دیسک با صدای کلیک :

  1. تشخیص صحیح آسیب وارده به هارد دیسک از لحاظ ساده و یا پیچیده بودن آسیب هد هارد دیسک.
  2. ارائه برآورد زمان و هزینه مورد نیاز برای بازیابی اطلاعات از هارد دیسک با صدای کلیک و دریافت تائیدیه شما برای تعمیر هد هارد دیسک و بازیابی اطلاعات.
  3. جستجوی قطعات مورد نیاز برای تعمیر هارد دیسک شما که در صورت یافتن عین قطعات و قبل از خرید قطعات وجه قطعات بهمراه نیمی از مبلغ تعمیر و ریکاوری هارد دیسک دریافت می گردد و پس از واریز وجه قطعات مورد نیاز خریداری می شوند.
  4. استفاده از قطعات خریداری شده برای تعمیر موقت هارد دیسک شما و تنها بمنظور بازیابی اطلاعات از هارد دیسکی که صدای کلیک از آن می شنوید می باشد. این کار همیشه در کلین روم کلاس ۱۰۰ به دور از ذرات معلق هوا و با محافظ آنتی استاتیک انجام می گیرد تا محل تعمیر هارد دیسک شما کاملا ایمن باشد.
  5. در بیشتر موارد بعد از اینکه مشکل هد و صدای کلیک هارد دیسک برطرف شد ، آسیب های دیگری از جمله خرابی فرم ویر ، بد سکتور ، خطای خواندن اطلاعات و یا خرابی فایل سیستم هارد دیسک آشکار می شوند و بایستی با توجه به هر نوع آسیب فرآیند رفع آسیب مورد نظر نیز اجرا شود.
  6. بعد از بازیابی اطلاعات موفقیت آمیز ، اطلاعات شما را بر روی هارد دیسک دیگری منتقل و تحویل شما می دهیم. در این مرحله به شما اعلام خواهد شد که هارد دیسکی جهت انتقال اطلاعات به دیتا ویژن تحویل دهید و یا در صورت نیاز شما ، هارد دیگری با هماهنگی ظرفیت و مبلغ فروش برای شما تهیه می شود.

گذاشتن نظر